Bakanlık bünyesinde yapılan zammın dışında kalan sağlık personeli, ekonomik olarak zor durumda olduklarını belirterek, eşitlik ve adalet taleplerini dile getiriyor. Mağduriyetin giderilmesi ve maaş dengesizliğinin çözülmesi için Bakan Koca’ya yönelik yapılan çağrıda, “Tüm sağlık personeli için adil bir ücretlendirme sağlayarak sektör içindeki eşitsizliği ortadan kaldırmanızı bekliyoruz” denildi. Sağlık personelinin zorlu çalışma koşullarına rağmen hak ettikleri maaş düzenlemesinden mahrum kalmalarının, motivasyon ve performanslarını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Sayın Bakanım

6. Dönem toplu sözleşme de 4688 sayılı Sendikalar Kanunun 31. Maddesine göre aykırı olarak Sağlık hizmet koluna yapılan ek ödeme iyileştirmesi Kamu kurumlarında çalışan sağlık personelini mağdur etmiştir.

Sayın Bakanım Sendikalar kanunun 31. Maddesinin 5. Fıkrasında “Toplu sözleşme görüşme süreci sonunda, kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin bölüm ile her bir hizmet koluna özgü mali ve sosyal haklara ilişkin bölümlerden ve tek metinden oluşan toplu sözleşme veya toplantı tutanağı imzalanır. Toplu sözleşmeye kurumsal hiyerarşiyi bozacak ve aynı veya benzer unvanlı kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamaz.” denilmesine rağmen kanun burada hiçe sayılarak diğer sağlık personelinin mağduriyetine sebep olunmuştur.

Sayın Bakanım sizlerin de katkılarıyla Yüce Meclisimize gelen bu mağduriyet Hekimler lehine çıkarılmış fakat hekimlerle birlikte çalışan diğer sağlık personeli maddeden çıkartılarak ikincil bir mağduriyete sebep olunmuştur.

Sayın Bakanım; Sizler yürütmenin başında bu tür mağduriyetleri ve adalet duygusunu zedeleyen, kanun önünde eşitlik vatandaş ilkesini bozan uygulamaların giderilmesi gerektiğine inanan birisiniz. Buna en kalbi duygularımla inanıyor, bu mağduriyetin giderilmesi için elinizden gelene yapacağınızı biliyorum.

Sendikalar kanun ve toplu sözleşmeye geçilmesinden sonra her talebi kanunun süzgecinden geçirmeden Kamu işveren temsilcisinin önüne getiren ve bu maddeleri kazanımmış gibi kendi üyelerine sunan bir anlayışla karşı karşıyayız. Kanuna rağmen yapılan kanunsuz düzenlemeler elbette ki hukuk sitemi üzerinde bağlayıcılığı vardır ve gerektiğinde hukuki mücadele de edilebilinir. Kanunlarımız vatandaşlarımızın birbirleri arasında eşit ve adil davranılmasını sağlar. Görünen odur ki kanuna rağmen yapılan her kazanım kargaşaya ve haksız sonuçlara sebep olmaktadır. Adalet duygusunun tekrar vatandaşımızın arasında sağlanabilmesinin gereği adil ve kanuna uygun uygulamalar yapmaktır.

Sayın Bakanım; Anarşi kanuna rağmen kanunsuz hareket etmek ve kargaşaya sebep olmaktır. Siz büyüklerimiz bu uygulamaları düzenleyerek Adaletin tesisini sağlarsınız. Devletin hiçbir kesimi bir diğer kesimde üstün değildir. Hiçbir kurum ve kuruluş arasında uygulamada farklılıklar oluşturulup burjuva sınıfları oluşturulamaz. Doktorlarımız memleketimizin en güzide insanlarıdır. Sağlık personelimizde öyledir. Her yapılan, mevcut düzen içinde yapılırken bir kesim düşünülerek değil, geniş bir perspektiften bakılarak yapılmalı, diğer kesimlerinde gayri safi milli gelirden payları artırılmalıdır. 657 devlet memurları kanunu, Kamu personel rejimi son 4 yıl içinde içinden çıkılmayacak bir duruma getirilerek bozulmuştur. İlk önce iki kesimle başlayan 3600 meselesi diğer tüm personelini de içine alacak şekilde her memura verilen 600 puanlık ek gösterge kamu personel rejimini bozmuştur. Madem bir iyileştirme yapılacaktır bu taban maaşa yapılmış olsaydı, yıllardır bir düzen ve hiyerarşi içinde olan kamu personel rejimi bozulmamış olacaktı. Anlık ve popülist veya bir kesimi mutlu etme girişimleri görüyorsunuz ki ileriki aşamalarda tüm personel rejimini etkilemekte ve her kesim adalet arayışı içine girmektedir. Şu an sosyal medyada birçok kamu personeli kendileri tarafından kurulan mücadele platformlarından seslerini duyurmaya çalışmaktadır.Bu Şehire 5 Yeni Hastane İnşa Edilecek!

Bu Şehire 5 Yeni Hastane İnşa Edilecek!

Sayın bakanım; sizlerin duyarlı yaklaşımı ve adil hareket edeceğinizi düşünerek Sağlık Personeli arasındaki dengesizliği gidereceğinizi umut ediyor, Diğer Kamu Kurumlarında çalışan Sağlık personelini de içine alacak şekilde bir düzenleme yapacağınıza inanıyorum.

Saygılarımla.

Kamu Sağlıkçıları Derneği.

@sbdcsplatform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *