Sağlık Bakanı Koca, 'Threads' Programında İlgi Odağı Oldu!

Sağlık Bakanı Koca, ‘Threads’ Programında İlgi Odağı Oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, birinci dereceye inen tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanmalarını sağlayacaklarını belirtmesi, kamuda görev yapan memurlar arasında büyük bir heyecan ve beklenti oluşturdu.

Yine geçtiğimiz aylarda Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de birinci dereceye inen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine dair kanun teklifinin hazır olduğunu ifade etmiş ve Meclis açıldığında gündeme gelecek ilk tekliflerden olduğunu belirtmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmasına rağmen, son günlerde komisyonlarda kabul edilen teklifler arasında 3600 ek göstergeye dair bir çalışmanın olmayışı nedeniyle kamudaki memurlar bu konunun kanunlaşmasını beklediklerini sosyal medyada dile getiriyorlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *