Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı maaş katsayılarına dair yeni Genelgeyi henüz yayımlanmamıştır. Ancak yüzde 17,56’lık zamma göre memur maaş katsayısı  0,509796 olacaktır.

2023 yılı Aile yardımı ödeneği (Eş ve çocuklar için)

2023 yılı Temmuz ayı itibariyle aylık katsayılar şu şekilde olacak.

Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)
(2.273*Maaş Katsayısı)
1.158 TL

Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin- İki çocuk sınırı 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır)
(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)
(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)Memurlara Seyyanen Zam Her 6 Ayda Bir Artacak!

Memurlara Seyyanen Zam Her 6 Ayda Bir Artacak!

Bir çocuk için 127,45 TL
İki çocuk için 254,89 TL
Üç çocuk için 382,35 TL
Dört çocuk için 509,8 TL
Beş çocuk için 637,25 TL

(Not: 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 2 katı ödenecektir.)

Yukarıdaki tabloya göre eşi çalışmayan ve 6 yaşından büyük iki çocuğu olan bir memur 1.158+254,89=1412,89 TL aile yardımı ödeneği alacaktır.

Eğer memurun iki çocuğu 6 yaşından küçükse bu halde çocuk yardımı olarak 254,89*2= 509,8 TL ödenecek alınacak. Buna çalışmayan eşten dolayı alınan 1.158 TL ilave edilince toplamda 1.667,8 TL alınacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *