Ekonomik göstergeler kayıpların kepçe ile, yapılan zamların kaşıkla olduğu, sahada bir hayal kırıklığı, beklentisizlik, huzursuzluk oluştuğu, faturanın memurların sırtından telafi edilmek istenmesi kabul edilemezdir.Memurların İsyanı! 22 Bin TL Yetmez 35 Bin TL İstiyoruz!

Memurların İsyanı! 22 Bin TL Yetmez 35 Bin TL İstiyoruz!

Memurların özelinde Sağlık Çalışanları mesai fazlası (nöbet ücretlerinin) erimesi ile de farklı bir kayıp içerisine girmiştir.

Zamların beklentisinin çalışanlar katında yüksek olması, ekonomik göstergeler karşısında karşılanabileceği katiyetle iken, tam tersi bir tutumla ince eleyip sık dokunarak en alt sınırların zorlanılarak verilen seyyanen ve yüzdelik zam çalışanlar ve temsilcileri nezdinde kabul edilemezdir.

22000 ve üzeri yapılacak iyileştirmeleri, en düşük devlet memuru maaşıyla en yüksek devlet memuru maaşı arası, adaletin ve hakkaniyetin tesis edilmesi yürütmenin görevidir.

Seyyanen diye açıklaması yapılan tasarıda seyyanen diye verilmeyecek olan, farklı bir kalemden yapılacak ödemenin, emekli maaşlarına yanısımayacak iken sağlık çalışanlarının diğer hâk edişlerini düşüreceği ve erken kesintiye mani olacağı da manidardır. 

Devlet memurları olarak yeniden düşünülmesi, geç olmadan yeni tekliflerle memur zamlarının olgunlaştırılması ve sahanın rahatlatılmasını istiyor ve bekliyoruz. 

MEMUR MAAŞLARINA YAPILMAK İSTENEN SEYYANEN VE YÜZDELİK ZAM TUTARI, TUTARSIZDIR.

İsmail Yılmaz
Sağlık Sen Rize Şube Başkanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *