Yaklaşık 80.000 kişiyi kapsayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli, çeşitli görevlerde çalışmalarına rağmen iş tanımı yapılmamış olması ve ek göstergelerinin en düşük belirlenmesi gibi sebeplerle çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, aylık ücretleri ve emekli aylıklarının düşük kalmasına neden olmaktadır.

Aynı statüde görev yapan mübaşirler için yapılan düzenleme, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli arasında da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi talep edilmektedir. Bu istek, Anayasa’nın “Devlet… çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” hükmüne dayandırılarak mağduriyetlerin giderilmesi amacını taşımaktadır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli, taleplerini içeren soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yanıtlanmasını beklemektedir. Yaşadıkları zorlukların aşılması için çözüm arayışlarını sürdüren bu personel grubu, adil ve eşit bir çalışma ortamı talep etmektedir.

Buna göre;

1) Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesine yönelik bir planlamanız mevcut mudur?

2) Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli için yasal mevzuatta bir iş tanımı yapılmamasının gerekçesi nedir? Bu eksikliğin giderilmesi yönünde bir çalışmanız mevcut mudur?


Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan’a Suikast Girişiminde Bulunuldu!

Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan’a Suikast Girişiminde Bulunuldu!

3) İçinde bulunduğumuz yüksek enflasyon ve yaşanan hayat pahalılığı sonucunda Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yaşadığı geçim zorluklarının giderilmesi için aylık ücretlerinde ve emekli aylıklarında iyileştirme yapmayı düşünüyor musunuz?

Editör: Serap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *