Ayrıca, ebelerin görevleriyle ilgili de önemli düzenlemeler getirilecek. Ebeler, normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğe erişimin sağlanmasında, kadın sağlığının korunması, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde görev alacak. Gebelik takibi, muayene ve değerlendirmeleri gerçekleştirecek olan ebeler, normal doğum eylemini gerçekleştirebilecek ve küçük tıbbi müdahaleleri yapabilecek. Bu müdahalelerin kapsamı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.


CHP’li Milletvekilinin Kira Yardım Teklifine TBMM’den Ret!

CHP’li Milletvekilinin Kira Yardım Teklifine TBMM’den Ret!

Teklif aynı zamanda acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilme imkanı getirecek. İlaç üretimi ve piyasaya arz eden tüzel kişilerin nitelik ve koşullarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine yönelik düzenlemeler de teklifin içinde yer alıyor.

Beşeri tıbbi ürün güvenliğini artırmak ve ruhsatlandırma sürecini hızlandırmak amacıyla, ruhsatlandırmaya esas analizler Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca, ilaçlara ilişkin numuneler ve tahlil masrafları ruhsatname sahipleri tarafından karşılanacak.

Eczanelere yönelik teftişlere eczacılar da eklendi ve teftişler sağlık müfettişleri, sağlık müdürleri, resmi tabipler veya eczacılar tarafından gerçekleştirilecek. Teklifin ilk 14 maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi ve komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi 20 Şubat Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

Editör: Serap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *