Kahveci’nin yaptığı açıklamada, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yaklaşık 110 bin kişiden oluştuğuna dikkat çekildi. Bu çalışanların çoğunluğunun yüksekokul mezunu olduğu ve birçok kurumda memurlarla benzer görevleri üstlendiği vurgulandı. Ancak, yükselme imkanlarındaki kısıtlamalar ve açılamayan görevde yükselme sınavları nedeniyle bu çalışanların mağdur olduğu belirtildi.

Yardımcı hizmetlilerin yer değiştirme hakkının da sınırlı olduğuna değinilen açıklamada, bu personelin en düşük ücretli kesimde yer aldığı ve mağduriyetlerinin giderilmesi için en uygun yolun, genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmeleri olduğu ifade edildi. Daha önce yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde ve Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda bu konuda önemli adımlar atıldığı, ancak sonrasında yetkililerin olumsuz tutumlarıyla karşılaşıldığı belirtildi.


Önder Kahveci Yüzde 58 Artış Ve Refah Patı İstedi!

Önder Kahveci Yüzde 58 Artış Ve Refah Patı İstedi!

YHS Personeli Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Alınmalı

Kamu bütçesine yük teşkil etmeyecek olan bu talebimizin hayata geçirilmesi ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınması yüzbinlerce vatandaşımızın yüzünü güldürecek, kamuda kariyer ilkesinin hayat bulmasını sağlayacaktır.

Editör: Serap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *