Pazartesi günü, Türk-İş yönetimi tarafından düzenlenecek toplantıda, tüm sendika genel başkanları, genel merkez yöneticileri, bölge ve il temsilcileri bir araya gelecek. Toplantıda, geçim şartlarından iş barışını bozan gelişmelere, ücret ve vergideki adaletsizliklere, ek protokol taleplerine ve kamudaki taşeron uygulamalarına kadar birçok konuda durum değerlendirmesi yapılacak. Ardından Türk-İş Eylem Planı açıklanacak.

Türk-İş’in 1 milyondan fazla üyesi bulunan bu büyük topluluğu, emekçilerin haklarını korumak ve iş barışını sağlamak adına bir araya getiriyor. Toplantı, sendika genel başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla sektörlerdeki sorunlar ele alınarak çözüm önerileri üzerinde görüş birliği sağlanmasını hedefliyor.Tabip-Sen: Hekimlerin Can Güvenliği İçin Sağlık Sisteminin Yeniden İnşa Edilmesi Lazım!

Tabip-Sen: Hekimlerin Can Güvenliği İçin Sağlık Sisteminin Yeniden İnşa Edilmesi Lazım!

Öte yandan, Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, çalışma barışının sağlanması için kamu işçilerine ek zam yapılması gerektiğini belirtti. Özdemiroğlu, sendikanın, kamu işçilerinin haklarını müzakere masasında savunmaktan ve gerekirse sokaklarda taleplerini dile getirmekten çekinmeyeceğini ifade etti.

‘UCUZ EMEK ÜLKESİ’

Özdemiroğlu, son 20 yılda, bir kamu işçisinin ücretinin asgari ücretin 4.5 katından 2 katına kadar gerilemiş olmasının, emek gelirlerinin hızla asgari ücrete yaklaştığını ortaya koyduğunu vurguladı ve “Türkiye, tümüyle ucuz emek ülkesi haline gelecektir” dedi. Vergideki adaletsizliğe de işaret eden Özdemiroğlu, “Ücretlilerin yılın yaklaşık dört ayı vergi ödemek için çalıştığı bir ülkede, vergide adaletten bahsedilemez” değerlendirmesini yaptı.

Özdemiroğlu, “Emeklilere yapılması öngörülen yüzde 37.57 zam oranı nasıl ki yüzde 49.25’e çıkarılmak zorunda kalındıysa, mevcut koşullar 700 binden fazla kamu işçisinin adil ve yaşanabilir bir gelir elde edebilmesi ve çalışma yaşamında barışın tesisi için ek protokol yapılmasını da zorunlu kılmaktadır” dedi. 1989’un mart ayından itibaren iki ay boyunca gerçekleştirilen işçi eylemlerini anımsatan Özdemiroğlu, “İşçilerin birleştiklerinde yaşamı durdurabileceklerini biliyoruz. Kamu işçisinin hak ve talepleri masaya oturularak görüşülmediği müddetçe bu hak ve talepleri alanlarda haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *