Hastane Çalışanları Sözel Ve Fiziksel Saldırıya Uğradı!

Hastane Çalışanları Sözel Ve Fiziksel Saldırıya Uğradı!

Son zamanlarda, kamu hastanelerinde randevu almak neredeyse imkansız bir hale geldi. Birçok branşta, hastaların aylar sonraya randevu alması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın 5 dakikada bir muayene kuralı, bir hekimin günde 100’ü aşkın hasta bakmasına rağmen sorunun üstesinden gelinemediği bir gerçeği ortaya koyuyor.

Hastalar, randevu almakta yaşadıkları sıkıntıdan dolayı şikayetçi olurken, sağlık çalışanları da yoğun iş yükü altında ezilmekten dert yanıyor.

ÖZELE GİDEMEYEN SAĞLIK HİZMETİ ALAMIYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Denizli Şube Başkanı Selçuk Göçer, hastane randevularının çok uzun bir zaman sonraya verildiğini, belli branşlarda ise randevu bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğine dikkat çekerek “Özel hastanelere muayene ücreti ödeyecek gücü olmayan yurttaşlar nitelikli sağlık hizmeti alamaz duruma geldi” dedi. Sağlık hizmetine erişimin zorlaştığını, hastaların haftalar ya da aylar sonraya randevu bulabildiğini dile getiren Göçer “MR, tomografi, röntgen gibi randevular ise aylar sonraya veriliyor” dedi. Sağlık Bakanlığının 5 dakikada muayene dayatmasını da eleştiren Göçer “Bu sağlık sisteminden hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra sağlık emekçileri ve hekimler de şikayetçi. O halde başka bir sağlık sistemine geçilmelidir. Yanlışta ısrar edilmemeli. Etkin ve önleyici sağlık hizmeti sunumunu hedeflenmeli. Herkes için eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli ve kamusal bir sağlık sistemi gerekli” dedi. 

SİSTEM TIKANDI, SAĞLIKÇILAR TÜKENDİ

Yoksulluk sınırının altında ücret alan sağlık emekçilerinin personel sayısının yetersiz olması nedeniyle yoğun iş yükü ve sağlıkta şiddete maruz kalarak yıprandığını, tükendiğini dile getiren Göçer “Sağlık emekçilerine yönelik mobbing hem yöneticiler hem de hasta ve hasta yakını tarafından uygulanıyor. Liyakatsiz yöneticilerin elindeki sağlık sistemi tıkandı. Sağlık çalışanlarının sağlığı bozuldu” diye konuştu. Sağlık emekçileri olarak fazla ve karşılıksız çalışma dayatmasını reddettiklerini belirten Göçer “Performans sisteminden acilen vazgeçilmeli. Herkese eşit, nitelikli ve parasız kamucu bir sağlık anlayışı hedeflenmelidir. Performans sistemi ve angarya çalışmadan tamamen vazgeçilmeli. Sağlık emekçilerinin ekonomik ve sosyal hakları ilerletilmeli” dedi. Doktor, hemşire, sağlık memuru, laborant, hasta bakıcı ve temizlik işçisi gibi sağlık emekçilerinin ortak sorunlarına dikkat çeken Göçer, “Uzun çalışma saatleri, fazla nöbet, iş yoğunluğu, yetersiz personel, düşük ücret, mobbing, baskı, şiddet ve ölümle karşı karşıyayız” dedi.

HASTA: SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ

Depreme dayanıksız olmasıyla gündeme gelen devlet hastanesi önünde konuştuğumuz 54 yaşındaki belediye işçisi kalp hastalığı nedeniyle belli aralıklarla kontrole geldiğini, 2 hafta sonraya ancak randevu bulabildiğini söyleyerek “Eskiden randevu almak daha kolaydı” dedi. Gözünden rahatsızlığı olan bir hasta da 20 gün sonraya randevu alabilmesine “En azından bulabildik ya” ifadeleriyle seviniyor. Diş tedavisi için hastaneye gelen vaizlik öğrencisi bir genç ise “Sağlık sistemi bence çökmüş durumda. 17’sinden önce randevu almam lazım, durumum acil ama alamadım” diye konuştu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *