Sağlık turizmi sektörü temsilcileri, bazı acentelerin kendi doktorları ile anlaşmalar yaparak hastaları mağdur ettiğini ifade ederek, “Herkes kendi işini yapmalı” çağrısında bulundu. Sektördeki bu rekabet gerginliğinin ön plana çıkmasının ardından Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkan Yardımcısı Dr. Şebnem Akman Balta, kliniklerin turizm acenteleri gibi faaliyet göstermesinin turizm sektöründe gelir kaybına neden olduğunu söyledi.

Balta, kliniklerin turizm belgesi olmadan satış ekibi kurarak sosyal medyada hastalara ulaştığını belirterek, “TÜRSAB ve Turizm Bakanlığı bu konuya çözüm üretmeli” çağrısında bulundu. Sektördeki yetki krizi nedeniyle ortaya çıkan gerginliğin çözüme kavuşturulması için resmi mercilere düşen sorumlulukları vurgulayan Balta, hem kliniklerin hem de acentelerin sağlık turizmi hizmetlerini etik kurallar çerçevesinde yürütmeleri gerektiğini ifade etti.

‘DENETİM GEREKLİ’114. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Tebligatları Açıklandı!

114. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Tebligatları Açıklandı!

Kliniklere yönelik iddiaları değerlendiren Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Sağlık İş Konseyi Başkanı Reşat Bahat şöyle konuştu:

“Hem acentecilik hem de sağlıkçılığa soyunan klinikler bunlardan birisinde eksiklikler yaşar ve bu da zaten bize karşı karalama kampanyaları üreten rakip ülkelerin elini güçlendirir. Profesyonel sağlık turizminde hastayı hastahane getirse bile bir sağlık acentesi ile çalışması gerek. Ancak Türkiye’de 700’den fazla sağlık turizm acentesi var. Bu sayının fazla olması da denetimsizlik getiriyor. Acenteler kendi doktorlarını tutup sağlık hizmeti verebiliyor. Burada hastalar sahipsiz kalabiliyor. Denetime ihtiyaç var. Hastahanelerin acentelere acentelerin hastahanelere ihtiyacı var.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *