TATD, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Acil Tıp Uzmanlarının Acil servislerdeki kritik hasta bakım alanlarında gösterdikleri özveri ile her zaman ön cephede yer alacaklarını belirtti. Ayrıca, Yoğun Bakım Yan Dal sınavına girebilme hakkının, Acil Tıp Uzmanlarının temel eğitim hakkı olduğunu ve sürecin en kısa zamanda sonuçlanması için yakın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) ise yoğun bakım alanındaki insan kaynağı sorununa dikkat çekerek, ortak akıl ve paydaşların katılımının önemini vurguladı. Bu konuda çözüm yollarının bulunması, uzmanlık alanlarının daha etkin ve nitelikli bir şekilde hizmet verebilmesi adına önemli bir adım olabilir.

Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD), Acil Tıp Ana dalına “yoğun bakım yan dal uzmanlık sınavına” girebilme hakkı verilmesine yönelik bir açıklama yaparak konuyla ilgili endişelerini dile getirdi. Dernek, sosyal medya üzerinden edindiği bilgiler doğrultusunda, bu kararın acil sağlık hizmetlerinde yeni bir kriz yaratabileceği ve yoğun bakım alanındaki insan kaynağı sorununu çözmeyeceği uyarısında bulundu.112 Çalışanlarının Yemek Ücretleri Ne Kadar Oldu?

112 Çalışanlarının Yemek Ücretleri Ne Kadar Oldu?

TYBD’nin açıklamasında, yoğun bakım ve acil servislerin zorlu hizmet alanları olduğu ve doğası gereği hassas yapısal ve işlevsel tasarım, net tanımlanmış görev tanımları ve yoğun eşgüdüme gereksinim duydukları belirtildi. Her iki sağlık hizmet alanının da ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından alınan tavsiye kararının, yoğun bakımların insan kaynağı sorununu çözemediği gibi acil sağlık hizmetlerinde yeni bir kriz yaratma potansiyeline sahip olduğu kaydedildi.

“Sorunu daha da karmaşık hale dönüştürmeden ortak akıl üretilmeli”

TYBD, konuyla ilgili genel görüş ve önerilerini ise şöyle sıraladı:

• Yoğun Bakım insan kaynağının iyileştirilmesi aynen Acil servislerde olduğu gibi yaşamsaldır.

• Söz edilen alanlardan insan kaynağı kaybının önüne geçilmeli ve iyileştirilmelidir. Bu bağlamda kendi içlerindeki geçişin önü açılmamalıdır.

• Yoğun bakım yan dal sınavına girişte ana dal zorunlu hizmetinin tamamlanmış olma koşulu; başvuruları azaltan en önemli nedenler arasında yer almaktadır. Yoğun bakım yan dal sınavına girişte ve yan dal eğitimine başlangıçta Ana dal zorunlu hizmeti koşulu tamamen kaldırılmalıdır.

• Zorunlu hizmete atanan yoğun bakım uzmanları sadece 3. basamak yoğun bakımlarda görevlendirilmelidir.

• Yoğun bakım uzmanlarının özlük haklarında iyileştirmeye gidilmelidir.

• Yoğun Bakım yan dal eğitimine başvurunun azalmasının tanımlanması, analiz edilmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması açısından öncelikli olarak paydaş ana dal dernek temsilcilerinin görüşünün alınmasının sonsuz yararına inanmaktayız.

• Sorunu daha da karmaşık hale dönüştürmeden “ortak akıl” üretme konusunda tüm paydaşlar üzerine düşen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu doğrudan toplum sağlığı ile ilgili bir durumdur. Derneğimiz adına net olarak söyleyebileceğimiz ve diğer tüm paydaşların da benzer düşünceye sahip olduklarına inanarak, Sağlık Bakanlığı nezdinde siyasi otoriteye tam destek verebileceğimiz, bilimsel birikimimizi kamu yararına kullanacağımızı beyan ederiz.

• Son olarak; ülkemizde yoğun bakım hizmetleri yeri geldiğinde övündüğümüz, gurur kaynağımız olan bir sağlık hizmet alanı olup en iyi sınavını Dünya ölçeğinde COVID-19 pandemisi sırasında vermiştir. Ortak değerimiz olarak gördüğümüz bu alanda paydaşların tekil yararlarından ziyade toplumun genelini önceleyen bütüncül bir yaklaşıma gereksinimimiz vardır. Türk Yoğun Bakım Derneği konuya bu gözle bakmaktadır. Hizmet ve eğitim alanımızın sorunları vardır, sorunların tanımlanması ve çözüm yollarının oluşturulması için çaba harcanması gerekmektedir. Bu durum aynı zamanda bizlerin görevidir. Çözüm, probleme yeni katmanlar eklemek ya da sorunlu bir sağlık hizmet alanı ile bir diğerini iç içe sokmak olmamalıdır. Dileğimiz ve talebimiz, ülkemizde yoğun bakım alanında hizmet ve eğitim bağlamında gereken adımların atılması için ivedi olarak tüm paydaşların dahil olduğu bir zemin oluşturulmasıdır.

TYBD, yeni bir ana dal veya dalın “yoğun bakım yan dal uzmanlık sınavına” giriş hakkının verilmesi ve yeni belgelendirmelerin uygulanmasının mevcut durumu daha da olumsuz etkileyebileceğine dair ilkesel düzeyde değerlendirme yaptı. Dernek, yaşanan sorunların çözümü için eşgüdüm ve desteklenme konularında çözüm arayışına vurgu yaparak, kaygılarını dile getirdi. Bu gelişme, sağlık sektöründeki uzmanlık alanlarının etkin yönetimi konusunda daha geniş bir perspektife işaret etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *