Artvin Hopa Devlet Hastanesi’nde görev yapan Hürriyet Sağlık-Sen üyesi hemşire tutmuş olduğu icap nöbeti için nöbet ücreti ödenmesini ya da buna mukabil kendisine nöbet izni kullandırılmasını talep etmiştir. İdare tarafından personelin talebi “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. Maddesi (a) bendinde hemşireler için icap nöbeti öngörülmemesini” gerekçe gösterilerek reddedilmiştir.Ali Yalçın: “Yükümüz Ağır, Yükümlülüğümüz Büyüktür”

Ali Yalçın: “Yükümüz Ağır, Yükümlülüğümüz Büyüktür”

Bunun üzerine üyesi adına Hürriyet Sağlık-Sen Rize İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. Açılan davada Hürriyet Sağlık-Sen haklı bulunarak üyesinin lehine davayı kazanmıştır.

Dava Kararında Özetle;Davacının görev yaptığı hastanede icap nöbeti tuttuğu ve bu tutulan nöbetlere karşılık idare tarafından izin kullandırılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda; mevzuatta yer alan açık hüküm uyarınca icap nöbeti tuttuğu ve karşılığında izin kullandırılmadığı açık olan davacının, tutmakta olduğu icap nöbetlerinden kaynaklanan ücretin ödenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır; şeklinde hüküm kurulmuştur.

Hürriyet Sağlık-Sen mevzuatta sadece hekimlere yapılan icap nöbet ücreti ile ilgili bir ödemenin diğer tüm sağlık personelleri için de ödenmesinin önünü açmış oldu.

dava-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *