Ekli “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin bu önemli gelişme, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 156’ncı ve 157’nci maddelerine dayandırılarak duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7919

Ekli “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

11 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararın eki “Yurtdışı Aylıklarına Esas Ülke Grupları” cetvelinin 28 inci grubuna “Kazakistan Cumhuriyeti”nden sonra gelmek üzere “Nepal” eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Kamuda Çalışma Saatlerine Düzenleme Yolda mı?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Kamuda Çalışma Saatlerine Düzenleme Yolda mı?

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *