TUS sonuçlarına göre, çocuk cerrahisi kadrolarının yüzde 62’si, pediatri kadrolarının yüzde 60’ı, beyin cerrahisi kadrolarının yüzde 41’i ve acil tıp kadrolarının yüzde 34’ü tercih edilmediği için boş kalmış durumda. Diğer taraftan, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, fizyoloji, psikiyatri, göz hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, deri ve zührevi hastalıklar gibi branşlar ise yüksek puanlarla kadrolarını büyük oranda doldurmuş.

Tıp camiası, cerrahi ve çocuk hastalıkları gibi alanların tercih edilmeme sebebini iş yükü, nöbet fazlalığı, ekonomik ve özlük haklarının yetersizliği, şiddet, malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) davalarının sıklığı gibi nedenlere bağlıyor. Tabip odaları ve hekimler, bu sorunlara çözüm bulunmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda cerrah ve çocuk doktoru bulmanın zorlaşacağı uyarısında bulunuyor.

Tablo Çok Ciddi

TUS sonuçlarına göre, çocuk cerrahisi bölümündeki 140 kontenjanın sadece 51’i dolarken, bin 265 pediatri kadrosunun ise 504’ü doldu. Deri ve zührevi hastalıklar, plastik cerrahi, fizyoloji, psikiyatri gibi branşlar ise yüksek puanlarla kadrolarını büyük ölçüde doldurdu. Ancak, çocuk hastalıkları, acil tıp, genel cerrahi gibi alanlarda birçok kadro boş kaldı ya da çok az tercih edildi.

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş yaptığı açıklamada, pediatri kadrolarının boş kalmasını “üzücü” olarak değerlendirdi. Çokuğraş, “Bir takım üniversite pediatri klinikleri hariç çoğu yer ne yazık ki tercih edilmemiş. Hatta Anadolu’nun pek çok yerinde kapanma noktasına gelen pediatri klinikleri var. Örneğin Fırat Üniversitesi 20 kadro açılmış kimse tercih etmemiş. Bağcılar, Antep, Mersin, Karabük, Muğla, Tepecik gibi liste gidiyor ve son derece kötü. Maalesef pediatri ve onun dahil olduğu yan dallarının ciddi bir sorunu. Böyle giderse herhalde çocuklara bakacak çocuk doktoru bulamayacağız” dedi. Çokuğraş, pediatrinin tercih edilmeme nedenlerini şöyle özetledi:

“Bunun değişik nedenleri var. Her yerde bir tıp fakültesi açılması son derece yanlış bir karardı. Bunların verdikleri eğitim nitelik olarak yeterli değil. Ayrıca hekimlere uygulanan şiddet de tercihleri etkiliyor. Ayrıca yeni doğan yoğun bakım, nefroloji, hematoloji-onkoloji gibi bir takım yan dallar da seçilmiyor. Tercihleri etkileyen bir başka durum mecburi hizmet ve maaş eşitsizliği. Bakanlık, hem pediatri dernekleri, hem tabip odaları ile bir araya gelmeli. Çözüm yollarını üretmek zorundayız, bundan zarar görecek olan bütün insanlar, hepimizin çocukları… Türkiye’de şu an ortalama 4 bin kadar pediatrist var, yetersiz değil ancak dağılımı dengesiz. “

‘SORUN DERİNLEŞECEK’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ise plastik cerrahi, dermatoloji gibi yerlerin her dönem TUS puanlarının daha yüksek olduğunu belirterek “Çocuk bölümü, cerrahi gibi branşlar eğitimi daha zor olan bölümler ve daha az tercih edilmeye başladı. Bunun birinci nedeni o bölümlerin asistanlık süresinin, uzmanlık öğrenciliği sürecindeki çalışma koşullarının daha zor ve güç olması” dedi. Ökten, şöyle devam etti: “Daha rahat çalışma koşulları olan, nöbeti daha az olan, ileriki süreçlerde ekonomik olarak getirisi daha yüksek olan branşlar tercih ediliyor. Bu tabii ki uygulanan sağlık politikalarıyla da ilintili bir durum. Genel anlamda çalışma koşullarının kötülüğü, sağlıkta şiddet, ekonomik ve özlük hakların iyileştirilmemesi gibi yaşanılan sorunlar çözülmezse sorun bir süre sonra daha da ciddi boyutlara gelecek. Bir süre sonra vatandaş kendisini ameliyat edecek cerrah, çocuklarını tedavi ettirecek hekim bulamayacak.”

‘SIFIR TERCİH EDİLEN YERLER’

Bazı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi gibi kadroların hiç tercih edilmediği ya da çok az sayıda tercih edildiği görüldü. TUS kontenjan sayıları, boş kalan ya da çok tercih edilmeyen bölümlerden bazıları şöyle:Eski Başhekim Dr. İsmail Alkan, Kendini Asarak İntihar Etti!

Eski Başhekim Dr. İsmail Alkan, Kendini Asarak İntihar Etti!

14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *