112 acil sağlık hizmeti veren istasyonlarda görevli Paramedik, ATT, Hemşire, Sağlık Memuru ve Şoförlerin görev tanımları Sağlık Meslek Mensupları ve Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensupları İş ve Görev Tanımına Dair Yönetmelikte açıkça belirtilmiştir. Bu bağlamda 112 istasyonlarının temizlik ve bakım işleri bu meslek gruplarının görev tanımına girmemektedir.

Zaten çok zorlu arazi koşulları ve mesleki zorluklara rağmen üst düzey performans ile acil ağlık hizmeti görevini yerine getiren sağlık çalışanlarımız çoğu zaman iki acil vaka arasında bile dinlenmeye vakit bulamıyorken bunun yanı sıra ayrıca bir de istasyonların temizlik ve bakım işleri yapmak zorunda bırakılmaları hakkaniyetli bir durum olmadığı gibi adil ve yasal da değildir.

Bu konunun artık çözüne kavuşması için Hürriyet Sağlık-Sen Sağlık Bakanlığı’na resmi bir yazıyla başvuruda bulunarak 112 istasyonlarının temizlik ve bakımı için il sağlık müdürlükleri tarafından bu istasyonlara ayrıca temizlik ve bakım işlerini yerine getirmek üzere personel istihdamı sağlanması gerektiğini ifade etti.

Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkanı Erdoğan ÇAKMAK, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“112 acil sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı’nın en uçtaki en riskli birimlerden biri olduğunu söylemek en doğru tabir olsa gerek. Ancak en uçta ve en ücra yerlerde görev yapan bu birimlerde ki sağlık çalışanları kendi görevlerini yapamaya çalıştıkları yetmezmiş gibi bir de istasyonların temizlik işleri ile uğraşmaktadır. Ne Att ne de paramedik unvanlı çalışanların meslek tanımlarında olmayan istasyon ve ambulans temizlik işleri bu çalışanlarımız tarafından yapılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarsız kalmaya devam etmektedir. Her istasyona temizlik görevlisi alınmalıdır. Çalışanlarımızın üzerindeki görev tanımı dışı olan bu yük acilen alınmalı bu sorun çözülmelidir.”Hep-Sen Kazandı! ‘’Hemşirelerin Artık İlaç Taşımasına Son’’!

Hep-Sen Kazandı! ‘’Hemşirelerin Artık İlaç Taşımasına Son’’!

112 İst. Yazı1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *