Antalya Tabip Odası (ATO) tarafından başlatılan eyleme, Hekim Birliği Antalya Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Antalya Şubesi ve Hekim-Sen de destek verdi. Sendikalar adına açıklamayı okuyan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, sağlık sistemindeki şiddet olaylarının sorumlusunun sağlık sistemi olduğunu belirtti. Ayrıca, sağlık hizmetini bir ticaret metaı olarak gören anlayışın bu tür olayların temelinde olduğunu ifade etti.

Sağlık hizmetinin sadece hasta-müşteri ilişkisi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Karaman, sağlık hizmetinin kamusal bir hizmet olduğunu ve bu hizmetin sadece hastaların muayene edilmesiyle sınırlı olmadığını dile getirdi. Aynı zamanda, kısa süreli muayenelerle sağlanamayacak sağlık hizmetleri, ihmal edilen sağlık hakları, tedavi edilemeyen hastalıklar, eksik ilaçlar, gerçekleştirilemeyen ameliyatlar, mesleki özerkliğe yönelik müdahaleler, sağlık çalışanlarının tükenmişliği ve artan ekonomik zorlukların toplumun sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

DOKTORLAR İNTİHAR EDİYOR

ATO Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, “Toplumda artarak süregelen şiddet iklimi, sağlığımızı bozan, bizi yok sayan, tüketen, değersizleştiren sağlık politikaları, hem bizi hem de halkı geçinememeye sürükleyen ekonomik buhranla birleşince; sağlığın fiziksel, zihinsel, toplumsal bütün bileşenleri de zarar görerek sağlık alanlarında şiddete de zemin oluşturdu. Aynı zamanda ülkeyi yönetenlere kadar uzanan nefret ve şiddet dili de sağlıkta şiddeti körükledi. Sağlık Bakanına yeniden sormak istiyoruz. Artık canımıza da kasteden bu sorunlarımıza karşı halen sadece tweet atmakla mı yetineceksiniz? Hekimlerin, sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunlar için tek yapabileceğiniz bu mu? Her ay sayısı katlanarak artan yüzlerce hekim bu kötü koşullar ve gelecek kaygısıyla ülkesini terk ediyor. Neredeyse hepimiz, çalışma yükümüzün yanında bu sağlık sisteminde ruhsal anlamda zorluklarla da karşılaşıyoruz. Daha geçen hafta üç meslektaşımız intihar etti. Yüzlerce sağlık emekçisi her gün şiddet görüyor” diye konuştu.

EMEK BİZİM SÖZ BİZİM

Başkan Karaman, “Tüm hekimler/sağlık emekçileri geçim derdi ile boğuşuyor. Günde en az 100 sözel ve fiziksel şiddetle karşılaştığımız, hekimlerin %84’ünün en az bir kere şiddete maruz kaldığı çalışma koşullarındayız. TTB ve tabip odaları olarak Sağlıkta artan şiddetin de, toplumda körüklenen şiddet dilinin de karşısındayız ve sağlıkta şiddetle etkin mücadele çağrımızı yineliyoruz. Birileri bizim sesimizi duymadığı gibi, duyulmasını engellemek için elinden geleni yapıyor ama dün olduğu gibi yarın da daha da güçlü bir şekilde ‘emek bizim, söz bizim’ demeye devam edeceğiz. Asla yaşamımıza kasteden bu çalışma koşullarına boyun eğmeyeceğiz, emeğimizin sömürülmesine, geleceğimizin karartılmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

MESLEĞİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ

Başkan Karaman, “Sağlıkta yaşadığınız sorunların sorumlusu ne hekimler ne de sağlık çalışanlarıdır. Randevu bulamamanızın, 5 dakikada muayeneye mecbur bırakılmanızın, eczanelerde kalem kalemDemirel: Sayın Ali Yalçın, Adınız tarihe geçsin!

Demirel: Sayın Ali Yalçın, Adınız tarihe geçsin!

ödeme yapmanızın, hastanelere ulaşamamanızın ve diğer bütün sorunlarınızın sorumlusu bu sağlık sistemidir. Gelin bu sistemi hep birlikte değiştirelim. Meslektaşlarımıza çağrımızdır; Ne yaşamlarımızdan, ne de mesleğimizden vazgeçmiyoruz. Bu eylem sürecinde etkili sağlıkta şiddet yasası, güvenli çalışma alanları taleplerimizi yükseltelim. Yaşamı ve yaşatmayı kendine şiar edinmiş bir mesleğin mensupları olarak sağlıkta şiddete karşı her yönüyle mücadelemiz devam edecek. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz!” dedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *