Bayhan, kamu emekçilerinin yaşam ve çalışma koşulları ile memur emeklilerinin maaşlarına dikkat çekti. Özellikle, memur emeklilerinin almakta olduğu maaşların insanca yaşayacak seviyeye çıkarılmasını vurguladı. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin bu konuda kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Bayhan, yanıtlaması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a şu soruları yöneltti:

1- Grev hakkının olmadığı bir masada emekçiler açısından özgür bir toplu pazarlık hakkından söz edilebilir mi?Sendikal hakların bölünmez bir parçası olan grev hakkını da içeren başta Anayasa 90, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ILO Sözleşmeleri ile AİHM içtihatlarına uygun olarak grevli toplu sözleşmeli bir kamu görevlileri sendikaları yasası için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

2- 7. dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu emekçilerinin ve emeklilerin bugüne kadar yaşadığı kayıplar karşılanacak mıdır?Memurların Zam Teklifine Karşı Tepkisi: İşte Nedenleri!

Memurların Zam Teklifine Karşı Tepkisi: İşte Nedenleri!

3- Kamu emekçilerinin 2023 Temmuz maaş artışlarına yapılan brüt 8.133.89 TL tutarındaki ilave seyyanen ödenek, taban aylığına eklenecek midir? Bu ödeme emekli kamu emekçilerine de yansıtılacak mıdır?

4- Günün ekonomik koşulları, enflasyonist ortam gözetilerek maaşlar yoksulluk sınırı üstüne çıkarılacak mıdır?

Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı seçimden önce 1. Dereceye yükselen tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verileceği ve kamuda mülakatın kaldırılacağı sözü vermiştir. Bu sözün gereği bu dönemki toplu sözleşmede yerine getirilecek midir?

5- Bakanlığınızın göreve başlamada ve yükselmede kayırmacılığa, ayrımcılığa, torpile karşı liyakati esas alacak bir çalışması var mıdır?

6- Mevcut durumda güvencesizlik temelinde vekil, ücretli, taşeron gibi onlarca ad altında sürdürülen, aynı ve benzer işi yapan kamu görevlileri arasında mali, sosyal, özlük haklar bakımından farklı uygulamalara yol açan parçalı istihdama son verilecek midir? Kamu emekçilerinin güvenceli kadrolu istihdamı sağlanacak mıdır?

7- Her işyerinde ücretsiz yemekhane, kreş, servis olanakları sağlanacak mıdır?

8- TÜİK verilerinin aksine kira ve ısınma gideri astronomik seviyelerde artmıştır. Kiralar son dört yıl içinde altı kattan fazla artış göstermiştir. Bugün ortalama bir kamu emekçisi maaşının en az %70’ini kira giderine ayırmak zorunda kalmaktadır. Bu zor koşullar altında günümüz maliyetleri üzerinden kamu emekçilerine ve emeklilere Kira yardımı ve yakacak yardımı ödemesi yapılacak mıdır?

9-  “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi” temel ilkesine uygun olarak emekçiler üzerindeki (başta gelir vergisi ve dolaylı vergiler olmak üzere) ağır vergi yükünün kaldırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yürütmeyi düşünüyor musunuz?

evrensel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *