Bir hekim sendikası tarafından yapılan açıklamada anayasaya aykırı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından hekimlere verilen cezalar nedeniyle özellikle sağlık müdürlüklerinin 100 binlerce lira avukatlık ücreti ödemeye mahkum edildiği hatırlatıldı.Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Sonuçları Yayınlandı!

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Sonuçları Yayınlandı!

Aynı sendika tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı merkez teşkilat hukuk biriminin de yetersiz olduğu ve Temmuz 2023’te 19 sendika ile kurulan SABİM platformuna kadar SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi=Sağlık Çalışanlarını Şikayet Merkezi) merkezinin isim patentini almadığı ortaya çıkmıştır. 

Bu platformdan sonra Türk Patent Enstitüsü sorgulama ekranında da görüldüğü üzere 26/07/2023’de marka başvurusunda bulunmuştur. Yetmemiş, 2023/354 esas no ile platform üyesi sendikalara telif davası açmıştır. Hem de davanın düşeceğini bile bile. Yargılama giderleriyle kamuyu zarara uğratmış, yargı erkinin dosya yükünü gereksiz yere artırmıştır. Çünkü SABİM isim tescili 2. sorgu ekranında da görüleceği üzere özel bir teknoloji şirketi tarafından 2018’de zaten alınmıştır.

 Hukuktan bu kadar uzak olan Sağlık Bakanlığı’nı hukuka dönmeye ve israfa son vermeye davet ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *