Sendika, nöbet ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamlarının değiştirilmesini talep ederek tüm nöbet ücretlerinin ortalama 3 katına kadar artırılmasını istedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 7. Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerini kamuoyuyla paylaştı. Doğan, açıklamalarında sendikanın 109 teklifiyle birlikte sağlık sektöründe çalışan hekimlerin, hemşirelerin ve ebelerin hakları için mücadele edeceklerini vurguladı. Emeğin değerini anlayışla karşılayacak ve çalışanların haklı talep ve beklentilerini karşılamak adına Toplu Sözleşme masasında aktif bir şekilde yer alacaklarını belirtti.

Genel Başkan Doğan, toplu sözleşme sürecinin önemini vurgulayarak, sağlık çalışanlarının emeklerinin ve alın terinin karşılığını alabilmesi için masada mücadele edeceklerini ifade etti. Taleplerinin temelinde çalışanların emeği ve alın teri olduğunu belirten Doğan, hemşirelerin terlettiği forma, acil tıp teknisyenlerinin kat ettiği zorlu yolu göz önünde bulundurduklarını kaydetti.

SAĞLIK SEN’İN TALEPLERİ

İLAVE BİR DERECE TALEBİ

COVID-19 salgını mücadelesi kapsamında Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerinde görevli personelin bir defaya mahsus olmak üzere ilave bir derece verilmesini talep ediyoruz.

İDARİ İZİN GÜNLERİNDE YAŞANAN NÖBET İZNİ PROBLEMİ

İdari izin günleri sonrası o günlerde nöbet tutan personele verilmesi gereken nöbet ücreti veya nöbet izni probleminin çözüme kavuşmasını talep ediyoruz.

TOPLU TAŞIMA İNDİRİMİ

Hizmet kolundaki tüm çalışanlara toplu taşımada indirim yapılmasını talep ediyoruz.

KREŞ YARDIMI VE KREŞ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına bakmakla yükümlü olduğu her bir çocuk için kreş yardımı yapılması ve başta şehir hastaneleri olmak üzere yeni açılan tüm hastanelerde çalışanların çocukları için kreşlerin zorunlu olmasını talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARA TAYİN HAKKI

Üniversite hastanelerinde görev yapan personele becayiş, mazeret durumu ve isteğe bağlı olarak yer değişikliği hakkı verilmesini talep ediyoruz.

TEŞVİK EK ÖDEME ORANLARININ ARTIRILMASI

Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerinde tüm hizmet sınıflarında görev yapan çalışanların kadro unvan katsayılarının ve teşvik ek ödeme oranlarının artırılmasını talep ediyoruz.

YILLIK İZİNLERDE EK ÖDEME KESİNTİSİ

Yıllık izin sürelerinin tamamında ek ödemelerden kesinti yapılmamasını talep ediyoruz.

HİZMET TAZMİNATININ 50 PUANA ÇIKARTILMASI

Sosyal hizmet tazminatının kapsamının genişletilmesini ve sosyal hizmet tazminatının 20 puandan 50 puana çıkarılmasını, merkez teşkilatı ile il müdürlüklerinde görevli personel için ise ilave 40 puan verilmesini talep ediyoruz.

ASM ÇALIŞANLARINI TEŞVİK VE DESTEK ÖDEMELERİNİN ARTIRILMASI

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının tavan, teşvik ve destek ödemelerinin artırılmasını talep ediyoruz.   

14 MART TIP BAYRAMINDA İKRAMİYE VERİLMESİ

Sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan tüm kamu çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı’nda ikramiye verilmesini talep ediyoruz.

YILDA 2 DEFA GİYİM YARDIMI ÖDENMESİ

Sağlık ve sosyal hizmet kolunda bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışanlara güncel ihtiyaçlara göre yılda 2 defa koruyucu giyim ve donanım yardımı verilmesini talep ediyoruz.

ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARININ GÖREV YAPILAN İL NÜFUSUNA GÖRE ARTTIRILMASI

Hizmet kolundaki tüm çalışanların özel hizmet tazminatlarının, çalışanların görev yaptıkları illerin nüfusuna göre artırımlı olarak uygulanmasını talep ediyoruz.

TABAN ÖDEMELERİN EMEKLİLİĞE YANSITILMASI

Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde görev yapanların taban ödemelerinin emekliliğe yansıtılmasını talep ediyoruz.

TABAN ÖDEME KAT SAYILARININ 2 KATINA ÇIKARILMASI

Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde görev yapan tüm çalışanlar için taban ödeme katsayılarının iki katına çıkartılması ve ek olarak 0,20 puan eklenmesini talep ediyoruz.

EK ÖDEME TAVANLARININ ARTIRILMASI

Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri ve Adli Tıp Kurumlarında görevli tüm personelin ek ödeme tavan oranlarının artırılmasını talep ediyoruz.

GECENİN NÖBET ÜCRETLERİNİN %50 ARTIRILMASI

Gece nöbet ücretlerinin ve gece mesai ücretlerinin sağlık çalışanları için %50 artırımlı uygulanmasını talep ediyoruz.

İCAP NÖBET ÜCRETLERİNDEN TÜM ÇALIŞANLARIN FAYDALANMASIAli Yalçın Memurlara Bayram İkramiyesi Açıklaması

Ali Yalçın Memurlara Bayram İkramiyesi Açıklaması

İcap nöbet ücretinin tanımında yapılacak değişiklik ile birlikte tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretinden yararlanmalarını talep ediyoruz.

TÜM NÖBET ÜCRETLERİNİN ORTALAMA 3 KATA KADAR ARTMASI

Sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin hesaplanmasında dikkate alınan gösterge rakamlarının değiştirilerek tüm nöbet ücretlerinin ortalama 3 kata kadar artırılmasını talep ediyoruz.

SABİT EK ÖDEMELERE % 50 ZAM YAPILMASI

6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımımız olan sabit ek ödemelerin %20 artırımlı ödenmesine dair hükümdeki oranın %50’ye çıkarılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli çalışanların da sabit ek ödeme artışından yararlanmasını talep ediyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *