Federasyon, birçok aile sağlığı merkezinin finansal zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve kiralarını, elektrik faturalarını ödeyemediğini, tıbbi ve hijyen malzemelerini alamadığını belirtti. Ayrıca, artan giderler nedeniyle personel işten çıkarmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. AHEF, CİMER ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurduğu mektupta, aile sağlığı merkezlerinin sabit giderlerinin enflasyon artışı ve ödenen gider ödemeleri arasında büyük bir uçurum olduğunu vurguladı. Aile hekimleri, ebe, hemşire, tıbbi sekreter, acil tıp teknisyeni ve diğer personellerin yer aldığı mektupta, yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Yeniden Düzenlenmesi İstenen Konular:

1-Aile sağlığı merkezlerinin ödemeleriyle ilgili düzenleme talebi

2-Kiraların ödenememesi ve elektrik faturalarının gecikmesi

3-Tıbbi ve hijyen malzemelerinin temininde yaşanan sıkıntılar

4-Artan giderler nedeniyle personel çıkarmalarının kaçınılmaz hale gelmesi

5-Aile sağlığı merkezlerinin sabit giderlerinin artış oranının geride kalması

“Son 5 yıl içerisinde; Resmi TÜFE artışı yüzde 331, asgari ücret artışı yüzde 611, kira artışı yüzde 400 olmuşken ASM giderleri için yapılan artış sadece yüzde 330. Aradaki fark artık hekimlerin kendi hak edişlerinden sağlanır noktaya geldi.

5 Temmuz 2023 tarihinde tarafınızca açıklanan yüzde 17.55 zam oranı ve 8 bin 77 TL ek ödeme, aile hekimliği çalışanlarının hak edişlerine ve hizmetin yürütülmesi için gerekli ASM gider ödeneğine oransal artışı tam bir hayal kırıklığı oldu. Aile hekimleri ve ASM çalışanı sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle hakediş ve gider ödeneklerinde iyileştirme yapılmadığı takdirde sistemden çıkışların artacağı ve sistemin tamamen tıkanacağı bir gerçek.SGK Uzmanı Erdursun, kök maaştaki tehlikeyi' açıkladı

SGK Uzmanı Erdursun, kök maaştaki tehlikeyi’ açıkladı

İvedi olarak 05.07.2023 tarihinde açıklanan 8 bin 77 TL ek ödeme tavan ücrete yansıtılmalı ve emekliliğe etkisi olacak şekilde yeniden düzenlenmeli.”

Mektupta talepler şöyle sıralandı:

*Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yer alan hem aile hekimleri hem de ASM çalışanlarının ilk 1000 puana kadar olan temel hakediş katsayısı acil olarak yüzde 100 arttırılmalı, *Eşdeğer meslek gruplarının temel ücretlerinin altında bir hak ediş alınması önlenmeli, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının 1000 puan üzeri hakediş kalemi katsayısı mevcut açıklanan memur zamdan bağımsız olarak yüzde 50 arttırılmalı,

*ASM gider ödeneği oranları tüm ASM sınıflarında yapılacak değişiklikle yüzde 50 acil olarak arttırılmalı,

*Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzey ödemesinde bölge oranları deprem bölgesi öncelikli olarak güncellenmeli ve çarpan katsayısı yüzde 100 arttırılmalı,

*Destek ve teşvik ödemesi ulaşılabilir bilimsel, gerçekçi oran ve kriterlerle yeniden düzenlenmeli, tüm aile hekimliği çalışanlarının alabilmesi sağlanmalı,

*Destek ve teşvik ödemesinde ASM çalışanları için belirlenen tavan ücret oranı yüzde 3’den yüzde 21’e çıkarılmalı,

*Aile sağlığı çalışanları için belirlenen hak ediş ücreti üst limiti tavan ücretin 1.5 katı uygulaması 3 kata çıkartılarak hakediş üst limiti sınırlaması genişletilmeli,

*Aile hekimleri ve ASM çalışanlarından alınan vergi yüzdelik dilimi sabit olmalı ve bu oran yüzde 20’yi geçmemeli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *