Hükümet, dün TBMM’ye sunduğu kanun teklifiyle memurlara yüzde 17,56’lik zam ve 8 bin liralık seyyanen zam kararı aldı. Ancak memurlar genellikle Temmuz veya Ağustos aylarında üst vergi dilimine girmektedir. Vergi dilimleri ise sadece yılın başında Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle belirlenmektedir.

2023 yılı Gelir vergisi dilimleri

Vergi dilimlerine ilişkin resmi düzenleme, 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 323 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 3. maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddeye göre, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde kullanılacak tarife aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir,

193 sayılı Kanunun 103. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde temel alınacak olan tarife şu şekildedir:

70.000 TL’ye kadar                                                                                                        % 15

150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası                                                     % 20

370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL (ücret gelirlerindeGram Altın İçin İslam Memiş'ten Öngörü! Sektörde Büyük Dalgalanma Bekleniyor!

Gram Altın İçin İslam Memiş’ten Öngörü! Sektörde Büyük Dalgalanma Bekleniyor!

550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası                                                 % 27

1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde

1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası                                            % 35

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL,

(ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için

607.000 TL), fazlası                                                                                                      % 40″

Eylül ayı itibariyle memurların üst vergi dilimine gireceği belirtiliyor. Şu anda birçok memur, 50-55 bin liralık gelir vergisi matrahına ulaşmış durumda. Eylül ayından itibaren memurların büyük çoğunluğunun bir üst vergi dilimine gireceği öngörülüyor.

Bu durumda maaşları üzerindeki vergi yükü yüzde 15’ten yüzde 20’ye yükselecektir. Gelir vergisi dilimlerinin, maaş ve asgari ücret zammı gibi yılda iki kez belirlenmesi gerektiği düşünülüyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *